Startsidan

Lokalen

Priser

Regler

Hitta hit

Bilder

Kontakt

Uppdaterad:
2019-12-20

Stora salen

5000 kr

För företag och privatpersoner. fest fred, lör, sön, helg och afton (2dagar) Inklusive kök för mat. Deponeringsavgift 1000 kr, som betalas innan hämtning av nyckel och som återfås efter besiktning.

Stora salen

3500 kr

Fest och heldagskurs vardag (2dagar) inklusive kök för mat, för företag och privatpersoner. Deponeringsavgift 1000 kr, som betalas innan hämtning av nyckel och som återfås efter besiktning.

Stora salen

800 kr

Kurs vardag eller söndag tid 3-4 timmar, för företag och privatpersoner.

Källarlokal

100 kr

Kurs eller möten upp till 10 personer.

Källarlokal

200 kr

Kurs eller möten över 10 personer.

Efter bokning av fester skall betalning ske med 1000 kr på bankgiro 247-3486 eller swish 0702168161, inom en vecka. Resten betalas innan lokalen tas i bruk. Övriga hyresförslag överenskommes med föreståndaren/uthyrare.

Bo Johnsson 0702-16 81 61 johnsson_bo@hotmail.com