Startsidan

Lokalen

Priser

Regler

Hitta hit

Bilder

Kontakt

Uppdaterad:
2018-08-29

Stora salen

1500 kr

För andelsägare fest fred-sön, helg och afton (2 dagar) inklusive kök för mat.

Stora salen

2500 kr

För utomstående fest fred-sön, helg och afton (2 dagar) inklusive kök för mat. Deponeringsavgift 1000 kr, betalas innan hämtning av nyckel och som återfås efter besiktning.

Stora salen

1000 kr

Fest och heldagskurs vardag inklusive kök för mat, gällande andelsägare.

Stora salen

2500 kr

Fest och heldagskurs vardagar (2 dagar) inklusive kök för mat, för utomstående.

Stora salen

500 kr

Kurs vardag eller söndag tid 3-4 timmar, för andelsägare.

Stora salen

800 kr

Kurs vardag eller söndag tid 3-4 timmar, för övriga utomstående.

Källarlokal

100 kr

Kurs eller möten upp till 10 personer.

Källarlokal

200 kr

Kurs eller möten över 10 personer.

Efter bokning av fester skall betalning ske med 800 kr på bankgiro 247-3486 eller swish 0702168161, inom en vecka. Resten betalas innan lokalen tas i bruk. Övriga hyresförslag överenskommes med föreståndaren/uthyrare.

Bo Johnsson 0702-16 81 61 johnsson_bo@hotmail.com